Stručna tribina "Sistem daljinskog grejanja - izazovi savremenog potrošačkog društva"

Organizacijа potrošаčа Krаgujevаc, članica Nacionalne organizacije potrošača Srbije, organizovala je stručnu tribinu posvećenu sistemu daljinskog grejanja. Uz učešće više od 40 značajnih aktera učinjeni su važni koraci ka razumevanju prava potrošača na raskid ugovora, ali i svih specifičnosti koje se tiču grejanja u stambenim zgradama.

Obeležen svetski dan prava potrošača

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Vesna Kovač je povodom Svetskog dana potrošača, organizovanom u tržnom centru „Delta city“, istakla da je svest građana Srbije o potrošačkim pravima mnogo razvijenija nego pre pet godina, kao i da je dostigniti nivo zaštite potrošača u praksi blizu evropskih standarda.

Image 02

Upravljanje - kontrolisanje i održavanje dečjih igrališta

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije u želji da zainteresuje stručnu javnost i podigne nivo edukacije i svesti o principima i trendovima igre dece, organizovalo je II Međunarodni stručni skup – "Igra u otvorenom prostoru".

Image 01

Tokom 2018. godine Sаvetovаlište primilo i obradilo više od 3.000 prigovora potrošača

Tokom 2018. godine Savetovalište za potrošače je ukupno primilo i postupalo po 3.161 pojedinačnih prigovora potrošača iz regiona Šumadije i Zapadne Srbije. Ubedljivo najveći broj potrošača je iz Kragujevca - čak 1.411, što čini čak 40% od ukupnog broja.

Image 02

Sok i nektar 2009.

Prikazana ispitivanja omogućila su da se dobije uvid u kvalitet i zdravstvenu ispravnost voćnih sokovi i nektara i da se utvrdi da li odgovaraju odgovarajućim Pravilnicima o kvalitetu i Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, pri čemu je utvrđeno sledeće:

 • Kod svih 55 ispitanih uzoraka voćnih sokova i voćnih nektara utvrđena su odgovarajuća senzorna svojstva u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ 33/95).
 • Od ukupno 55 uzoraka, prema Pravilniku o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Sl. list br. 26/93, 53/95, 46/02) mikrobiološki neispravno je bio 1 zbog prisustva kvasaca u 0,1 ml.
 • U odnosu na vrednosti propisane Code of Practice for the Evaluation of Fruit and Vegetable Juice, A.I.J.N. of European Union kod 55 ispitana uzorka utvrđeno je da:
 • Formolni broj gledano prema voćnom sadržaju propisanom Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ br. 33/95 i „Sl. list SCG”, br. 56/2003 i 4/2004), ne zadovoljava kod 11 uzoraka što iznosi 20%.
 • Formolni broj gledano prema voćnom sadržaju deklarisanom od strane proizvođača, ne zadovoljava kod 12 uzoraka što iznosi21,82%.
 • Količina kalijuma (K) gledano prema voćnom sadržaju propisanom Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ br. 33/95 i „Sl. list SCG”, br. 56/2003 i 4/2004), ne zadovoljava kod 8 uzoraka što iznosi 14,55%.
 • Količina kalijuma (K) gledano prema voćnom sadržaju deklarisanom od strane proizvođača, ne zadovoljava kod 9 uzoraka što iznosi 16,36%.
 • KOMPLETAN IZVEŠTAJ - SOKOVI 2009

Sok i nektar 2013.

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) izvršila je ispitivanje kontrole kvaliteta i određivanja voćnog sadržaja 32 voćna soka i nektara. Među ispitivanim sokovima nalaze se sledeći proizvođači: Vino Župa (Aleksandrovac), Nectar (Bačka Palanka), Fresh&Co. (Subotica), Duga fruit (Kruševac), Takovo (Gornji Milanovac) i Rauch (Koceljeva).

 • Svi ispitani uzorci, ukupno 32, ODGOVARAJU potrebnom kvalitetu voćnih sokova i voćnih nektara, odnosno u skladu su sa Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda.
 • Od ukupno 32 ispitana uzorka, 10 uzoraka NE ODGOVARA deklarisanom voćnom sadržaju, kao ni Pravilniku o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica.
 • SOKOVI SA NETAČNO DEKLARISANIM VOĆNIM SADRŽAJEM
 • KOMPLETAN IZVEŠTAJ - SOKOVI 2013

Rakije 2010.

UOPŠTENO O ETANOLU - Etanol je organsko hemijsko jedinjenje koje čine ugljenik, vodonik i jedna OH-grupa, odnosno predstavnik alkohola. Ranije se nazivao etilalkohol. Često se ovo jedinjenje narodnim govorom naziva samo alkohol ili špiritus, iako je to samo jedan predstavnik čitave klase alkoholnih jedinjenja.
Alkohol se najčešće dobija alkoholnim vrenjem šećera, a dobijeni etanol se označava kao agrar- ili bioetanol. Takodje, prilikom analiziranja rezultata uzeta je u obzir proizvođačka praksa da se za proizvodnji rakije koristi oko 4kg šećera na 100kg voća i sve rakije čiji su rezultati ulazili u ovaj opseg smatrane su poreklom od voća.
Ograničavajući faktor u dobijanju bioetanola je otpornost mikroorganizama koji ga proizvode (kvasac ugine pri koncentraciji etanola od 18%) pa je za dobijanje žestokih alkoholna pića neophodna redestilacija. Etanol se može proizvesti i sintezom iz vode i etena u prisustvu sumporne kiseline kao katalizatora.
Relativni odnos stabilnih izotopa je karakteristika prehrambenog proizvoda koja je u direktnoj vezi je sa izotopskim sastavom startnog materijala. Pomenuta karakteristika se u savremenim instrumentalnim tehnika koristi za utvrđivanje originalnisti i porekla proizvoda, odnosno sirovina od kojih je proizvod napravljen i moguće je između ostalog utvrditi sledeće:

 • da li je alkohol u voćnoj rakiji samo iz voća ili je u proizvodnji korišćeno industrijsko bilje (pirinač, kukuruz..) ili šećer
 • da li je voćni sok koji je deklarisan 100% voće zaista bez dodatka šećera i bez dodate vode
 • da li CO2 u prirodno gaziranim vodama potiče iz izvora ili se naknadno dodaju sintetski CO2
 • da li je šećer poreklom iz šećerne repe ili šećerne trske
 • da li je vino nastalo preradom grožđa ili falsifikat, itd
 • RANG LISTA
 • UPOREDNI PREGLED UZORAKA
 • RAKIJE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KVALITET

Med i suhomesnati proizvodi

Uzorkovano: 9 proizvoda meda; 30 proizvodа od mesa (polutrajni) iz prometa.
Analize kvaliteta izvršene u akreditovanoj laboratoriji pokazale da su svi ispitani uzorci u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i Pravilnicima.

Preuzmite kompletan izveštaj.