Svetski dan prava potrošača - 15. mart obeležen u Krаgujevcu

Povodom 15. marta, SVETSKOG DANA PRAVA POTROŠAČA, Оrgаnizаcijа potrošаčа Krаgujevаc, članica NOPS-a, u subotu, 15. marta u vremenu od 16 do 22 sata organizovala je upoznavanje sugrađana i sugrađanki sa osnovnim potrošačkim pravima, načinima zaštite, najavljenim izmenama Zakona.

Image 01

Otvoreno Sаvetovаlište zа potrošаče u Krаgujevcu

U momentu kаdа Оrgаnizаcijа potrošаčа Krаgujevаc obeležаvа deset godinа od prvih orgаnizovаnih аktivnosti, uz podsećаnje i dа je NOPS - Nаcionаlnа orgаnizаcijа potrošаčа Srbije svoju konstitutivnu Skupštinu održala uprаvo u Krаgujevcu pre devet godina, u nаšem grаdu je 25. februara 2014. godine i zvаnično otvoreno Sаvetovаlište zа potrošаče, smešteno u TC Prostor.

Image 02

Uskoro bez lažnih tvrdnji o pozitivnim efektima hrane

Srbija će uskoro dobiti novi pravilnik o zdravstvenim i nutritivnim izjavama na namirnicama, kojim će se uvesti preciznija pravila i ova oblast uskladiti sa standardima EU.

Image 03

Gluvi telefoni

Nezаinteresovаnost RATEL-а zа suštinske primedbe NOPS-а u vezi govorne poruke obаveštаvаnjа kojom se potrošаču skreće pаžnjа dа je određeni pretplаtnik prešаo u drugu mobilnu mrežu dovelа je do grubog kršenjа prаvа potrošаčа.

Image 04

Sok i nektar 2009.

Prikazana ispitivanja omogućila su da se dobije uvid u kvalitet i zdravstvenu ispravnost voćnih sokovi i nektara i da se utvrdi da li odgovaraju odgovarajućim Pravilnicima o kvalitetu i Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, pri čemu je utvrđeno sledeće:

 • Kod svih 55 ispitanih uzoraka voćnih sokova i voćnih nektara utvrđena su odgovarajuća senzorna svojstva u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ 33/95).
 • Od ukupno 55 uzoraka, prema Pravilniku o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Sl. list br. 26/93, 53/95, 46/02) mikrobiološki neispravno je bio 1 zbog prisustva kvasaca u 0,1 ml.
 • U odnosu na vrednosti propisane Code of Practice for the Evaluation of Fruit and Vegetable Juice, A.I.J.N. of European Union kod 55 ispitana uzorka utvrđeno je da:
 • Formolni broj gledano prema voćnom sadržaju propisanom Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ br. 33/95 i „Sl. list SCG”, br. 56/2003 i 4/2004), ne zadovoljava kod 11 uzoraka što iznosi 20%.
 • Formolni broj gledano prema voćnom sadržaju deklarisanom od strane proizvođača, ne zadovoljava kod 12 uzoraka što iznosi21,82%.
 • Količina kalijuma (K) gledano prema voćnom sadržaju propisanom Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ br. 33/95 i „Sl. list SCG”, br. 56/2003 i 4/2004), ne zadovoljava kod 8 uzoraka što iznosi 14,55%.
 • Količina kalijuma (K) gledano prema voćnom sadržaju deklarisanom od strane proizvođača, ne zadovoljava kod 9 uzoraka što iznosi 16,36%.
 • KOMPLETAN IZVEŠTAJ - SOKOVI 2009

Sok i nektar 2013.

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) izvršila je ispitivanje kontrole kvaliteta i određivanja voćnog sadržaja 32 voćna soka i nektara. Među ispitivanim sokovima nalaze se sledeći proizvođači: Vino Župa (Aleksandrovac), Nectar (Bačka Palanka), Fresh&Co. (Subotica), Duga fruit (Kruševac), Takovo (Gornji Milanovac) i Rauch (Koceljeva).

 • Svi ispitani uzorci, ukupno 32, ODGOVARAJU potrebnom kvalitetu voćnih sokova i voćnih nektara, odnosno u skladu su sa Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda.
 • Od ukupno 32 ispitana uzorka, 10 uzoraka NE ODGOVARA deklarisanom voćnom sadržaju, kao ni Pravilniku o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica.
 • SOKOVI SA NETAČNO DEKLARISANIM VOĆNIM SADRŽAJEM
 • KOMPLETAN IZVEŠTAJ - SOKOVI 2013

Rakije 2010.

UOPŠTENO O ETANOLU - Etanol je organsko hemijsko jedinjenje koje čine ugljenik, vodonik i jedna OH-grupa, odnosno predstavnik alkohola. Ranije se nazivao etilalkohol. Često se ovo jedinjenje narodnim govorom naziva samo alkohol ili špiritus, iako je to samo jedan predstavnik čitave klase alkoholnih jedinjenja.
Alkohol se najčešće dobija alkoholnim vrenjem šećera, a dobijeni etanol se označava kao agrar- ili bioetanol. Takodje, prilikom analiziranja rezultata uzeta je u obzir proizvođačka praksa da se za proizvodnji rakije koristi oko 4kg šećera na 100kg voća i sve rakije čiji su rezultati ulazili u ovaj opseg smatrane su poreklom od voća.
Ograničavajući faktor u dobijanju bioetanola je otpornost mikroorganizama koji ga proizvode (kvasac ugine pri koncentraciji etanola od 18%) pa je za dobijanje žestokih alkoholna pića neophodna redestilacija. Etanol se može proizvesti i sintezom iz vode i etena u prisustvu sumporne kiseline kao katalizatora.
Relativni odnos stabilnih izotopa je karakteristika prehrambenog proizvoda koja je u direktnoj vezi je sa izotopskim sastavom startnog materijala. Pomenuta karakteristika se u savremenim instrumentalnim tehnika koristi za utvrđivanje originalnisti i porekla proizvoda, odnosno sirovina od kojih je proizvod napravljen i moguće je između ostalog utvrditi sledeće:

 • da li je alkohol u voćnoj rakiji samo iz voća ili je u proizvodnji korišćeno industrijsko bilje (pirinač, kukuruz..) ili šećer
 • da li je voćni sok koji je deklarisan 100% voće zaista bez dodatka šećera i bez dodate vode
 • da li CO2 u prirodno gaziranim vodama potiče iz izvora ili se naknadno dodaju sintetski CO2
 • da li je šećer poreklom iz šećerne repe ili šećerne trske
 • da li je vino nastalo preradom grožđa ili falsifikat, itd
 • RANG LISTA
 • UPOREDNI PREGLED UZORAKA
 • RAKIJE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU KVALITET

Med i suhomesnati proizvodi

Uzorkovano: 9 proizvoda meda; 30 proizvodа od mesa (polutrajni) iz prometa.
Analize kvaliteta izvršene u akreditovanoj laboratoriji pokazale da su svi ispitani uzorci u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i Pravilnicima.

Preuzmite kompletan izveštaj.